Geri İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanmasına ilişkin çalıştay

Antalya 12 - 13 Aralık 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanmasına ilişkin çalıştay

İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın  hazırlanmasına ilişkin çalıştay, merkez ve taşra personelinin katılımıyla 12-13 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti. “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik vesilesiyle Göç İdaresi Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden 31 katılımcı bir araya geldi. 

Çalıştay oturumlarında Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut Türkiye’de insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin yasal çerçeve hakkında bilgi verirken Klinik Psikolog Gökçen Çetiner İşbilen mağdurlarla görüşme teknikleri üzerinde durdu. Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Furkan Buldur ve Ekin Sevil Gürünlü Türkiye’de insan ticaretiyle mücadele çalışmaları hakkında sunum yaparken Hünkar Burkan İbin ise destekli gönüllü geri dönüş hakkında bilgi verdi.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanacak olan Üçüncü Ulusal Eylem Planı hakkında verimli tartışmalar gerçekleştirilen oturumlarda aynı zamanda proje kapsamında hazırlanan raporlarda yer alan bulgulara değinildi. Taşradan merkeze bilgi akış süreçleri detaylandırılarak eylem planının hazırlık aşamasına katkı sağlandı. Oldukça etkileşimli ve faydalı geçtiği değerlendirilen çalıştayda, katılımcılar illerdeki güncel durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.  

Bu etkinlik, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenmiştir.