Geri İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanmasına ilişkin istişare toplantısı ve çalıştay

Ankara ve Antalya 9 Aralık 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanmasına ilişkin istişare toplantısı ve çalıştay

İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın  hazırlanmasına ilişkin istişare toplantısı ve çalıştay, merkez ve taşra personelinin katılımıyla 22 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da, 01-02 Aralık 2022 tarihlerinde ise Antalya’da gerçekleşti. “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik vesilesiyle Göç İdaresi Başkanlığı, Uluslararası Göç Örgütü ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nden 66 katılımcı bir araya geldi.

İstişare oturumunda Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanacak olan Üçüncü Ulusal Eylem Planı hakkında bilgi aktarılırken çalıştay oturumunda ise taşradan merkeze bilgi akış süreçleri detaylandırılarak eylem planının hazırlık aşamasına katkı sağlandı. Her iki oturumda da ileriye dönük atılacak adımlar ile ilgili verimli tartışmalar gerçekleştirildi.

Oldukça etkileşimli ve faydalı geçtiği değerlendirilen toplantı ve çalıştay, katılımcıların sahadaki durum konusunda görüş alışverişinde bulunmasına imkan tanırken raporlara ilişkin bulgular da katılımcılar ile paylaşıldı. Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşlemleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, çalışma alanları ve insan ticareti vakalarının tespitinde oynadıkları rol hakkında bilgi verdikten sonra taşra teşkilatlarında karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu.

Bu etkinlik, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenmiştir.