Geri Kadınların Adalete Erişimine İlişkin Yeni Yayınlar Artık Çevrimiçi

Türkiye 15 Aralık 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Kadınların Adalete Erişimine İlişkin Yeni Yayınlar Artık Çevrimiçi

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" ortak projesi çerçevesinde çeşitli yayınlar geliştirilmiş ve bazı yayınlar Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu yayınlar, kadın hakları ve kadınların adalete erişimi alanında Avrupa standartları ve uluslararası standartlar söz konusu olduğunda hukuk uygulayıcılarının, karar alıcıların ve diğer ilgili tarafların güncel kalmasını sağlayacaktır. 

Ulusal ve uluslararası danışmanlar tarafından "Türkiye'de Kadınların Adalete ve Adli Yardıma Erişimine İlişkin Engelleri Anlamak" konulu bir araştırma raporu ile Türkiye'de kadınların adalete erişimi ve kadın hakları alanında stratejik davalama konulu iki el kitabı hazırlanmıştır. Bu kaynaklara ek olarak Avrupa Konseyi'nin altı kaynağı da Türkçe'ye çevrilmiştir.

Bu yayınlar aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği'nin e-kütüphanesinde de paylaşılacak olup, basılı versiyonları 81 ilin barolarına dağıtılmıştır. Bu kaynakların dijital versiyonları herkesin erişimine açıktır. Yayınlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yayınlar, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı 2019-2022" başlıklı ortak programının bir parçası olan "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" konulu projesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

 Türkiye’de Kadınların Adalete ve Adli Yardıma Erişimine İlişkin Engelleri Anlamak Üzerine Araştırma Raporu

 İngilizce 

 Türkçe

 Adli Yardım Avukatları için Türkiye’de Kadınların Adalete Erişimine Dair El Kitabı

 İngilizce

 Türkçe

 Türkiye’deki Hukukçular için Kadın Hakları Alanında Stratejik Davalama El Kitabı

 İngilizce

 Türkçe

 

Çevrilmiş Avrupa Konseyi kaynakları:

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kadınlara Karşı Şiddete İlişkin İçtihatlarında Adalete Erişim

 İngilizce

 Türkçe

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları

 İngilizce

 Türkçe

 Kadınların Adalete Erişiminin Güvence Altına Alınması

 İngilizce

 Türkçe

 Kadınların Adalete Erişimi: Hukuk Uygulayıcıları için Rehber

 İngilizce

 Türkçe

 Kadınların Karşılaştıkları Özel Zorluklar Dahil Adalete Erişimin Ölçülmesine Yönelik Çerçeve

 İngilizce

 Türkçe

 “Kadınların Karşılaştığı Özel Zorluklar Dahil Adalete Erişimin Ölçülmesine Yönelik Çerçeve” Hakkında Çevrimiçi Yuvarlak Masa Toplantısı Raporu

 İngilizce

 Türkçe