Geri Türkiye'deki HELP Eğitici Eğitimi kursu, yeni eğitmenleri "Kadınlar için Adalete Erişim" HELP Kursuna hazırlıyor.

ÇEVRİMİÇİ 22 Haziran 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye'deki HELP Eğitici Eğitimi kursu, yeni eğitmenleri

Türkiye'de kadınların adalete erişimi alanında geleceğin eğitmenleri, bu alanda eğitim vermelerini sağlayacak Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP)- Eğiticilerin Eğitimi kursunu başarıyla tamamlamıştır. Akademisyenlerden ve yerel barolardan 29 temsilci (26 kadın ve 3 erkek) kadınların adalete erişimi konusunda temel kaynaklar ve bilgi araçlarıyla ilgili eğitim almıştır. Katılımcılar, bu kapasite geliştirme faaliyetini, HELP kursları ve Avrupa Konseyi'nin insan hakları eğitimi konusundaki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve özellikle kadınların adalete erişimini sağlamak için en iyi Avrupa uygulamaları ve Avrupa Konseyinin araçları hakkındaki bilgilerini genişletmek için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir.  

Eğitimde Avrupa Konseyi HELP programı, programın metodolojisi, e-öğrenme platformu ve bu Projenin ilk fazında tercüme edilerek ulusal adaptasyonu sağlanan "Kadınlar için Adalete Erişim" başlıklı HELP kursu hakkında sunumlar yapılmıştır. Bir sonraki adım olarak, eğitmenler Türkiye'de sertifikalı HELP eğitmeni olacak ve önümüzdeki aylarda barolarda ve üniversitelerde "Kadınlar için adalete erişim" konulu HELP kursunun verilmesinde eğitmen olarak rol alacaklardır.

Bu etkinlik, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı" başlıklı ortak programının bir parçası olan "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" Projesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Proje, kadınlar için adli yardım hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına ve sivil toplum da dahil olmak üzere kilit paydaşların desteklenmesinin yanı sıra Türkiye'deki kadınlar arasında hukuki farkındalığın ve hukuk okuryazarlığının arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.