Bu tematik alan çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda cezaevleri ve kolluk güçleri (kolluk uygulamalarında insan hakları, cezaevlerinde sağlık hizmetleri ve işkence ve kötü muameleye karşı güvenceler dahil), yargıda insan hakları standartları (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının uygulanması), göç ile ilgili sorunlar, adalet sistemlerinin verimliliği (mahkemelerin niteliğinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla adli istatistiklerin analizi) ve/veya hukuki iş birliği (hâkim ve savcıların bireysel bağımsızlığını ve yargı sisteminin hesap verebilirliğini artırma) konularına odaklanılacaktır.

Geri Raising the capacities of penitentiary staff in North Macedonia through the development of a structured training system

North Macedonia 28-29 September 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Raising the capacities of penitentiary staff in North Macedonia through the development of a structured training system

A particular focus of the EU and Council of Europe joint support in North Macedonia is to assist public authorities in enhancing the prison reform, as well as the protection of prisoners’ human rights. In this framework, a group of experienced representatives from the Directorate for the Execution of Sanctions (DES), probation offices, and various penitentiary institutions designed the final draft of the Prison Staff Training Strategy and a relevant Programme. During the meeting, they addressed the practical aspects of implementing the Training Programme, which will increase the skills of prison staff. These documents set the basis for a regular induction and continuous capacity building aimed at ensuring structured training for the penitentiary system and increasing the overall quality of work of the prison staff.

In addition, fifteen prison and probation professionals increased their presentation skills through a workshop organised in Skopje on 28-29 September. The group learned about the phases of a training plan, various approaches to adult learning, writing plans and structuring presentations, evaluating results; they also received practical advice on dos and don’ts. This group of trainers forms the core team of the Prison Training Centre, which has been supported through the Horizontal Facility for the past two years.

The sessions were conducted in the framework of the joint European Union and Council of Europe programme ”Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, and its action on “Enhancing the capacities of the penitentiary system in North Macedonia”.

 

“Tema 1 - Adaletin güçlendirilmesi” alanındaki projeler:

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.