Bu tematik alan çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda cezaevleri ve kolluk güçleri (kolluk uygulamalarında insan hakları, cezaevlerinde sağlık hizmetleri ve işkence ve kötü muameleye karşı güvenceler dahil), yargıda insan hakları standartları (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının uygulanması), göç ile ilgili sorunlar, adalet sistemlerinin verimliliği (mahkemelerin niteliğinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla adli istatistiklerin analizi) ve/veya hukuki iş birliği (hâkim ve savcıların bireysel bağımsızlığını ve yargı sisteminin hesap verebilirliğini artırma) konularına odaklanılacaktır.

Geri ‘Building a more sustainable legal system on property rights'; DREX-III action kicks off in Albania

Tirana Albania 29 March 2023
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
‘Building a more sustainable legal system on property rights'; DREX-III action kicks off in Albania

Within the continuous efforts of the EU and Council of Europe to ensure that the rights-holders in Albania are respected in line with European standards, partners and beneficiaries of the action on “Improving the protection of the right to property and facilitating executions of ECtHR judgements and facilitating the execution of ECtHR judgements in Albania” met in Tirana. They took stock on the achieved results and discussed the continuation during the third phase whicha aims to provide even more targeted support to ensure the sustainability of the achieved results.

During the meeting, participants emphasised the need for a holistic support system for domestic legal professionals at all levels, starting with students, but also for lawyers and judiciary at all lower courts. The focus of the support provided in the context of the action is on the coherent application of existing legislation and quality reference to the European Court of Human Rights standards.

The primary objective of this initiative is to lower the pressure and backlog before the High Instance courts. The participants acknowledged that this is a critical issue that needs to be addressed to ensure the efficient protection of the right to property and the smooth execution of ECtHR judgments.

The meeting was attended by representatives from the European Union, the Council of Europe, the Albanian Ministry of Justice, State Advocate, High Judicial Council, Agency for the Treatment of Property, representatives of academia and civil society. All participants agreed on the importance of the initiative and the need for a concerted effort to achieve its objectives.

The activity was organised in the framework of the action “Improving the protection of the right to property and facilitating executions of ECtHR judgements and facilitating the execution of ECtHR judgements in Albania” under “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye III”.

“Tema 1 - Adaletin güçlendirilmesi” alanındaki projeler:
 • Arnavutluk'ta adaletin niteliğinin ve etkinliğinin güçlendirilmesi (SEJ IV)
 • Arnavutluk'ta mülkiyet hakkının korunmasının iyileştirilmesi ve AİHM kararlarının icrasının kolaylaştırılması (D-REX III)
 • Arnavutluk'taki mahkumların insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Bosna-Hersek'te adaletin etkinliğinin ve niteliğinin güçlendirilmesi (BiHSEJ)
 • Bosna-Hersek'te tutuklu ve hükümlü kişilere yönelik muamelenin Avrupa standartları uyarınca güçlendirilmesi
 • Kosova'da adaletin niteliğinin ve etkinliğinin güçlendirilmesi* (KoSEJ III)
 • Karadağ'da yargı sisteminin hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi ve mağdurların haklarının korunmasının iyileştirilmesi
 • Karadağ'da tutuklu ve hükümlü kişilerin insan haklarının korumasının güçlendirilmesi
 • Kuzey Makedonya'da entegre ve daha verimli bir Ücretsiz Adli Yardım (FLA) sistemine doğru
 • Kuzey Makedonya'daki ceza infaz sisteminin kapasitesinin güçlendirilmesi
 • Sırbistan'da insan haklarının korumasının güçlendirilmesi
 • Sırbistan'da tutuklu ve hükümlü kişilerin insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Türkiye'de göç bağlamında insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Batı Balkanlar'daki yargı reformu çalışmalarının sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesi – Faz II “Dashboard Western Balkans II”
 • Batı Balkanlar'da cezaevlerindeki şiddet içeren aşırılık ile mücadele ve tahliye sonrasında daha fazla radikalleşmeyi önlemek üzere iş birliğinin geliştirilmesi

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.