Geri Avukatların afet durumlarında toplumsal cinsiyete duyarlı adli yardıma ilişkin farkındalıkları artırılıyor

çevrimiçi eğitim 5 Eylül 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
photo: Shutterstock

photo: Shutterstock

"Kadınların adalete erişimi" başlıklı Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) kursu, "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" projesinin ilk fazında, 2022 yılında, tercüme edilip ulusal bağlama uyarlanmıştır. Projenin ikinci fazında ise (“Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi”), Türkiye'nin Şubat 2023'te karşı karşıya kaldığı deprem felaketinin ardından geliştirilen doğal afetler sonrasında kadınların adalete erişimine ilişkin özel bir modülle genişletilmiştir. Modül, deprem bölgesinde yürütülen bir toplumsal cinsiyet analizine dayanmakta ve doğal afetlerin neden olduğu ek hassasiyetleri göz önünde bulundurarak adli yardım avukatlarının toplumsal cinsiyete duyarlı ve mağdur odaklı adli yardım sağlama becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

Beş barodan (Bilecik, Tunceli, Sinop, Kahramanmaraş ve Malatya) toplam 125 adli yardım avukatının (80 kadın, 45 erkek) katılımıyla, yeni eklenen bu modül hakkında çevrimiçi bir eğitim oturumu gerçekleştirildi.

Bu eğitim, afet yönetiminde toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların etkili bir şekilde savunulması, tüm kamusal alanlarda kadın haklarının korunması ve travmaya duyarlı iletişim kurma becerileri konularında avukatların farkındalık ve donanımlarının artırılmasına katkı sundu.

Bu katılımcı eğitim ile proje, afet yönetimi alanında toplumsal cinsiyete duyarlı politikalarla ilgili kritik meseleleri etkin bir şekilde ele almaya hazır bir hukukçu ağı oluşturmayı hedeflemektedir.

"Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" Projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı" başlıklı ortak programının bir parçasıdır. Proje, kadınlar için adli yardım hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına ve sivil toplum da dâhil olmak üzere kilit paydaşların desteklenmesinin yanı sıra Türkiye'deki kadınlar arasında hukuki farkındalığın ve hukuk okuryazarlığının arttırılmasına katkı sunmaktadır.