Geri

İddialı ve Uygulanabilir İnsan Hakları Eylem Planları için: Gürcistan ve Türkiye deneyimlerini paylaşıyor

Ankara 23 Temmuz 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İddialı ve Uygulanabilir İnsan Hakları Eylem Planları için: Gürcistan ve Türkiye deneyimlerini paylaşıyor

İnsan Hakları Eylem Planları daha fazla politika belgesi yaratmak yerine tutarlılığın geliştirilmesine nasıl katkıda bulunur? Sivil toplum sürece nasıl dahil edilebilir? Bir Eylem Planının ideal süresi ne olmalıdır?

Ulusal İnsan Hakları Eylem Planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve raporlanması alanlarındaki örnek uygulamaların paylaşılması amacıyla Gürcistan ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla 22 Temmuz’da gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda ele alınan konu başlıklarından bazıları bunlardı.

Toplantıda, Gürcistan Başbakanının İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği danışmanı Lela Akiashvili ve Gürcistan Hükümeti İdaresinin İnsan Hakları Sekreterliği Başkanı Anna Buchukuri Eylem Planlarının en etkili şekilde nasıl desteklenebileceği ve uygulanabileceği konusundaki görüşlerini paylaştılar. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması yönünde yürütülen çalışmalar bağlamında da elde edilen sinerjilerden örnekler sundular.

Türkiye’nin Gelecek Ulusal Eylem Planı üzerinde çalışan pek çok uzmanı temsilen T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Selim Doğanay toplantıya katıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tespit edilen konularda geçmişte yapılan çalışmalara dair bilgi verdi. Ayrıca, ülkenin kapsamlı bir Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı geliştirme yönündeki isteğini dile getirerek sürecin her aşamasında katılımcı bir yaklaşım sergilemenin önemini vurguladı.

Bu çevrimiçi tartışma toplantısı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek 2019 - 2022” Avrupa Birliği/ Avrupa Konseyi ortak programı altında Avrupa Konseyi tarafından uygulanan “İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi” kapsamında düzenlenmiştir. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi projenin ana ortağı ve nihai yararlanıcı kurumudur.