Geri

Presentation of the HELP online course in Macedonian language

North Macedonia 23 February 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Presentation of the HELP online course in Macedonian language

Lawyers, legal professionals, and also citizens interested in the field of fighting discrimination and protecting human rights from North Macedonia attended the online presentation of the new HELP Course on Anti-Discrimination in North Macedonia. An initiative of the action “Promotion of Diversity and Equality in North Macedonia” and the European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) in the framework of the European Union and Council of Europe joint programme "Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022", this online course aims to provide a detailed, yet easily accessible, educational resource to promote the understanding among legal and other professionals in respect of the international and European standards in the field of non-discrimination.

During the online presentation, the participants were welcomed by Ms Lejla Dersvisagic, Head of Operations of the Council of Europe Programme Office in Skopje: “We see a growing interest for more anti-discrimination activities and the need to strengthen the efforts and cooperation with all relevant actors in order to move forward with the reforms in the field of nondiscrimination in line with the international and European standards.”

Ms Sanja Frkovic Gelevska, Programme Manager from the EU Delegation to Skopje addressed the European framework for nondiscrimination, which is in the core of human rights. “Solid legal ground is only the beginning, and the European Commission gave itself three more goals to ensure promotion and protection from discrimination: 1) uniformed implementation of the laws of the EU; 2) support to the effective policies in the fight against discrimination and 3) activities for change in the opinions and attitudes. “

Mr Ljubomir Mihajlovski, the President of the BAR Association of North Macedonia talked about the strong collaboration with the Council of Europe and its HELP programme, adding that these courses create a new European spirit, new knowledge and information is being spread, which could be transferred to the new generations that can bring changes in life and in the overall society.

Representatives from our main partners in this activity, the Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs and Ministry for Labour and Social Policy also supported the event and confirmed their commitment to the fight against discrimination and the reforms in this area.

The event was joined by Mr Jovan Ilievski Judge in respect of North Macedonia in the ECHR, who acquainted the participants with the work of the European Court for Human Rights (EChRT) in combating discrimination. “Article 14 forbids discrimination based on race, colour, language, national or social origin, association with a national minority, property or birth”, said Judge Ilievski, stressing that ECHR also takes in consideration whether the same principles were applied in different situations or if different principles were applied in same situations and examines the reasons for these decisions.”

In her remarks, Ms Elena Mihajlova Stratilati, ECRI member in respect of North Macedonia, focused on ECRI’s monitoring work and the key ECRI recommendations on North Macedonia stating that the national legislative for protection and prevention from discrimination is necessary for an effective fight against discrimination.

With the support of EU and Council of Europe joint programme Horizontal Facility II, the HELP Course on Anti-Discrimination is now available in Macedonian as part of the e-learning platform - Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) Programme of the Council of Europe – covering more then 36 online courses in the field of human rights.

The HELP course on anti-discrimination can be accessed for free online and the participants who successfully complete the course will receive HELP certificates issued by the Council of Europe.


Yatay Destek II Nedir?

2019-2022 yılları için Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek (Horizontal Facility II), Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin, Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye’ye yönelik bir işbirliği girişimidir. Bu girişim, 1 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri tarafından imzalanan Niyet Beyanının sonuçlarından biri olup bu Niyet Beyanında her iki örgüt ortak fayda sağlanacak kilit alanlarda işbirliklerini güçlendirme konusunda mutabakata varmıştır.

Programın ilk aşamasında çeşitli yararlanıcı kurumlara özel ve bölgesel girişimler yer almış olup bu aşama 2016 – 2019 yılları arasında uygulanmıştır. Programın ikinci aşamasında (41 milyon tutarında bütçesi olup 2019 – 2022 yılları arasında uygulanacaktır) 1. aşamada elde edilen  sonuçlar geliştirilmeye devam edilerek tematik alanlar Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye için son derece önemli konular olan ifade özgürlüğü ve medyanın yeni konular olarak eklenmesiyle genişletilmiştir.

Programın ikinci aşaması Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Türkiye’yi kapsamakta ve programın bölgesel boyutu güçlendirilmektedir. Avrupa Konseyi sistemi kapsamında yasama uzmanlığı ve politika danışmanlığı sunan Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması tüm yararlanıcılara sunulan programın önemli bir parçası olmaya devam edecektir.

 

Yatay Destek II ne kadar sürecek?

Yatay Destek Avrupa Konseyi tarafından Mayıs 2019 itibariyle 36 aylık bir süre için uygulanan üç yıllık bir programdır.

 

Yatay Destek II’nin maliyeti nedir?

Bu desteğin toplam bütçesi yaklaşık 41 milyon Avrodur (%85’i Avrupa Birliği, %15’i ise Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

 

Yatay Destek II ne sağlayacak?

Yatay Destek, ilgili olması hâlinde, AB genişleme süreci çerçevesi de dahil olmak üzere, Yararlanıcıların, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında reform gündemlerini yerine getirmelerini ve Avrupa standartlarına uymalarını sağlamaktadır. Yatay desteğin temelinde Avrupa Konseyi’nin özgün çalışma yöntemleri yer almaktadır. Bu yöntemlerde, Avrupa Konseyinin izleme organlarının Örgütün anlaşmaları ve diğer standartlarına uyum için yararlanıcıların mevzuat ve politikalarında gelişme kaydedilmesi gereken alanları vurgulayan sonuç ve önerilerine dayalı olarak ihtiyaca göre tasarlanan teknik işbirliği faaliyetleri bulunmaktadır.

Yatak Destek kapsamında şu konular yer almaktadır:

  • Adaletin tesis edilmesi;
  • Ekonomik suç ile mücadele;
  • Ayrımcılıkla mücadele ve hassas grupların (LGBTİ bireyler, azınlıklar ve Romanlar) haklarının korunması ve
  • İfade ve basın özgürlüğü.

Tüm konular iki Örgütün Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye’deki temel öncelikleridir.

Tüm Yatay Destek eylemleri toplumsal cinsiyetin plan ve programlara dahil edilmesi, azınlıklar ve hassas grupların korunması gibi kesişen konuları ele alacak ve program uygulamasına sivil toplum örgütlerinin dahil edilmesini öngörecektir.

Bu internet sitesi Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi Ortak Projesinin fonları kullanılarak hazırlanmıştır. Burada belirtilen görüşler hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyinin resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.

Gündem İçeriği Gündem İçeriği