Geri People with disabilities in Albania are supported to file complaints on discrimination cases

Tirana, Durrës, Shkodra 18-20 September 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
People with disabilities in Albania are supported to file complaints on discrimination cases

Persons with disabilities face discrimination and barriers every day that restrict their full enjoyment of human rights and freedoms. Empowering them to advocate for their rights, and seek redress to their concerns and discrimination cases is essential not only to make their voices heard but also to address these cases by the relevant public institutions.

During 18-20 September 2023, thanks to the fruitful cooperation with “Se Bashku” Foundation and the Commissioner for the Protection from Discrimination (CPD),  a first group of 35 people with disabilities from different cities of Albania were trained on how to compile and submit complaints to the CPD institution.
The latter has received 32 such cases in the course of 2022 and 16 more in 2023, with the resolving rate of 90%. The events also served the purpose of strengthening the knowledge and cooperation between the representatives of people with disabilities with the CPD staff.

This initiative was organised in the framework of the joint action of the European Union and the Council of Europe “Advancing the protection from discrimination in Albania”, part of the Horizontal Facility programme.

 

 

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.