Geri Medical and psycho-social staff capacitated to develop multi-disciplinary treatment plans for forensic patients

Tirana 19-20 September 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Medical and psycho-social staff capacitated to develop multi-disciplinary treatment plans for forensic patients

Twenty-four professionals from five prisons in Albania and representatives from the Directorate General of Prison Administration increased their capacities on how to provide an in-depth assessment  for the development of a multi-disciplinary Individual Treatment Plan.

Both medical and psycho-social staff strengthened their knowledge on disorders heightened in prisons, such as mood, personality, psychotic and post-traumatic stress disorders, and became acquainted with therapies such as Cognitive Behaviour Therapy (CBT) and Trauma informed care. Sample treatment plans were developed concerning the disorders most detected in Albanian prisons. An enhanced focus was placed on the clarification between medical treatment vs. supportive psychological/occupational therapies, co-operation of the multidisciplinary team, monitoring of disorder dynamics and individualisation of sample plans.

The training was conducted in the framework of the joint European Union and Council of Europe programme ”Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye – Phase III”, and in particular Action on “Enhancing the protection of Human Rights of prisoners in Albania”.

 

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.