Geri Local Co-ordination Body to support the Free Legal Aid kicks off its work in Kumanovo

Kumanovo / North Macedonia 24 March 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Local Co-ordination Body to support the Free Legal Aid kicks off its work in Kumanovo

The Local Co-ordination Body to support the implementation of the Law on Free Legal Aid was established for the first time in Kumanovo. Supported by the EU and Council of Europe joint action “Towards a Consolidated and More Efficient Free Legal Aid (FLA) System in North Macedonia” in co-operation with the Regional Office of the Ministry of Justice in Kumanovo, the Local Co-ordination Body is an informal forum for sharing information, communication and co-ordination among the stakeholders on key issues concerning the implementation of the Law on Free Legal Aid in the local community. These include: promotion of the Law, access to information necessary for processing legal aid applications, referring of persons in need of legal aid, specific legal needs affecting the local community etc.

The meeting, held today at the premisses of the Municipal´s Council of Kumanovo brought together representatives of the Regional Office of the Ministry of Justice in Kumanovo, local lawyers, representatives of the CSOs, as well as representatives of the Basic court in Kumanovo, Center for Social Work, Municipality of Kumanovo, Ministry of Interior and the Ombudsman.

The newly established body will function through regular meetings as well as through direct communication, mailing groups and other forms of communication. It will be composed of representatives of stakeholders directly involved in the process as responsible for administering the legal aid system or legal aid providers, as well as other institutions and organisations who are to a lesser extent relevant for the implementation of the Law.

The European Union and the Council of Europe supported the establishment of the Local Co-ordination Bodies in different localities in North Macedonia following the example of Bitola and Stip. Such efforts will increase the capacities of this body to become entirely self-sustainable in the future beyond the end of the joint EU/CoE project. Establishment of local co-ordination bodies in other municipalities in North Macedonia will also be further encouraged and supported.

The action “Towards a Consolidated and More Efficient Free Legal Aid (FLA) System in North Macedonia” is part of the “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye III”, a joint European Union and Council of Europe programme implemented by the Council of Europe.

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.