Geri Analysis of the trends in the application of European standards in the case-law of Macedonian courts on Freedom of Expression and Safety of Journalists, published

Skopje 23 March 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Analysis of the trends in the application of European standards in the case-law of Macedonian courts on Freedom of Expression and Safety of Journalists, published

In order to assess the developments in the domestic judicial case-law and the possible impact of previous capacity building activities the Analysis of the trends in the application of European standards on Freedom of Expression and Safety of Journalists has been produced in the framework of the European Union and Council of Europe Horizontal Facility joint action “Freedom of Expression and Freedom of the Media in North Macedonia (JUFREX 2)”. The analysis was conducted in the period between 15 July and 31 October 2022, and it covers the period from 1 January 2016 until 1 June 2022, and it provides a thorough overview of the most relevant cases (160 case files -125 civil cases and 35 criminal cases) handled by the domestic courts in the period under review. Furthermore, it identifies deviations from the well-established European standards and suggests how they could be dealt with in future to achieve full harmonisation of domestic jurisprudence.

Overall, the document at hand provides a solid ground for reinforcing the freedom of expression and media freedoms by facilitating the operation of the judiciary in North Macedonia to ensure more effective practical application of the European standards at domestic level. This publication could also be seen as a roadmap intended both for the national authorities and their international partners and in particular the Council of Europe on what should be done in the future to bolster the implementation of the regional safeguards on freedom of expression in the country.          
 

The analysis is currently available in English language and would be translated and made available in Macedonian language.

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.