Geri Agency for Treatment of Property in Albania capacitated to implement new legislation

Korça September 21-22, 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Agency for Treatment of Property in Albania capacitated to implement new legislation

In the framework of the EU and Council of Europe continuous assistance to relevant public authorities in Albania to further align the legislation and practice in the field of property rights with the European Court of Human Rights standards, a two-day workshop was organised in Korça with the staff of the Agency for Treatment of Property.

Following the enactment of new legal changes in May 2023, the Agency has conducted a comprehensive assessment of the steps required to comply with its legal obligations within December 2024. The purpose of the workshop was to support the capacities of the ATP’s staff on concrete measures to comprehensively address the outstanding claims for property return and compensation in view of the new legal requirements and contextual challenges.

Participants enhanced their knowledge and skills in utilising planning tools integrating SMART goals within the legal timelines, improved resource allocation and management as well monitoring progress and reporting.

This activity was organised within the frame of the joint European Union/Council of Europe action "Improving the protection of the right to property and facilitating the execution of ECtHR judgments in Albania" under the joint programme "Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye".

 

 

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.