Geri Montenegro: Innovating the National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing

Horizontal Facility short video on a two-days workshop, which will strengthen and improve the overall state system for combating money laundering and terrorist financing.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.