Geri Kosovo*: the results of court users' and lawyers' satisfaction surveys

EU/CoE project strengthening the quality and efficiency of justice (KoSEJ) in Kosovo*
*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

The film is also available in Serbian and Albanian

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.