Geri

Venice Commission provides important opinion on amendments in the Constitution and Electoral Code in Albania, under Expertise Co-ordination Mechanism

Albania 12 December 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Venice Commission provides important opinion on amendments in the Constitution and Electoral Code in Albania, under Expertise Co-ordination Mechanism

The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) and the OSCE Office for Democratic institutions and Human Rights (ODIHR) issued a joint opinion about the adoption of the amendments to Albania’s Constitution of 30 July 2020 and to the country’s Electoral Code of 5 October 2020.

The opinion, prepared under the Expertise Co-ordination Mechanism (ECM),  which is a part of the joint European Union/Council of Europe programme "Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022“, expresses concern about the hasty adoption of the amendments to Albania’s Constitution of 30 July 2020 and to the country’s Electoral Code of 5 October 2020, as well as the lack of wide consultations providing adequate timeframe among political stakeholders and non-governmental organisations (NGOs).

The opinion, requested by Albanian President Ilir Meta and prepared after extensive online consultations with a wide range of political figures and NGOs, is solely focused on the conformity of the amendments with international standards and, thus, should not be considered as a comprehensive review of the country’s electoral framework. The Venice Commission and ODIHR stand ready to assist the Albanian authorities, especially to facilitate implementation of the revised Electoral Code.

In its opinion, the Venice Commission and ODIHR urge the Albanian political forces to ensure the "normal democratic functioning of the institutions" and once again stress the need for restoring the work of the Constitutional Court.

The opinion was prepared under the Expertise Co-ordination Mechanism in the framework of the European Union/Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, implemented by the Council of Europe.


Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması nedir?

Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması (UKM)  adaletin tesis edilmesi, ekonomik suç ve ayrımcılıkla mücadelenin yanı sıra ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü ve Avrupa Hukuk yoluyla Demokrasi Komisyonunun (Venedik Komisyonu)  yetki alanına giren anayasal konularda mevzuat uzmanlığı ve politika tavsiyesi taleplerine yönelik olarak Avrupa Konseyi sistemi bünyesinde uzmanlık sunmaktadır. Bu uzmanlık sunulurken Avrupa Konseyi izleme mekanizmalarının bağımsızlık ve işleyiş özelliklerine tamamen uygun hareket edilerek AB’ye katılım süreçlerinde kilit destek sunulmaktadır.

 

Kimler UKM kapsamında talepte bulunabilirler?

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan veya Türkiye’nin bakanları (ve diğer hükümet yetkilileri) ya da meclis başkanı UKM kapsamında uzman görüşü için talepte bulunabilirler.

Ayrıca, özellikle Venedik Komisyonunun yetki alanına giren konularda, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi yapıları (örneğin; Genel Sekreter, Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi), UKM desteği için talepte bulunabilirler.

Bunlara ilaveten, anayasa mahkemeleri, Venedik Komisyonu tarafından amicus curiae (mahkeme dostu) açıklaması talebinde bulunabilir.

 Ayrıntılı bilgi için UKM broşürüne başvurulabilir

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.