Geri Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

Venice 13 December 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

The Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) was designed to provide expertise and policy advice in the context of the programme, continued to function as an important instrument for the Beneficiaries in the region, in response to related requests from public authorities.

In this framework, the Venice Commission provided an important opinion to the public authorities in Kosovo*, upon the request of the Minister of Justice of Kosovo,Ms. Albulena Haxhiu, on whether the revised draft amendments to the law on the Kosovo Prosecutorial Council implemented key recommendations defined in the previous opinion adopted in December 2021 by the Venice Commission.

According to the published opinion, the last recommendations shared with the authorities in Kosovo do not affect the general conclusion that the key issues identified by the Commission in the opinion of December 2021 have been addressed.

Read the full opinion HERE .

 

 

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması nedir?

Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması (UKM)  adaletin güçlendirilmesi, ekonomik suçlar ve ayrımcılıkla mücadelenin yanı sıra ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü ve Avrupa Hukuk yoluyla Demokrasi Komisyonunun (Venedik Komisyonu)  yetki alanına giren anayasal konularda mevzuat danışmanlığı ve politika tavsiyesi taleplerine yanıt vermek üzere Avrupa Konseyi sistemi bünyesinde uzmanlık desteği sunmaktadır. Bahsi geçen uzmanlık desteğinin sunulmasında Avrupa Konseyi izleme mekanizmalarının bağımsızlık ve işleyiş özelliklerine tamamen uygun hareket edilerek AB’ye katılım süreçlerinde ülkelere önemli bir destek sağlanmaktadır. Faydalanıcının ilgi duyduğu çalışma alanlarına ilişkin Yatay Destek projeleri mevcut ise, uzman görüşü destek talebi doğrudan bu projeler aracılığıyla karşılanabilir.

 

Kimler UKM kapsamında talepte bulunabilirler?

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan veya Türkiye’deki bakanlar (ve diğer hükümet yetkilileri), meclis başkanı, meclis komite başkanları, kamu denetçiliği kurumları veya ilgili faydalanıcı ülkelerdeki bağımsız devlet kurumları UKM kapsamında uzman görüşü için talepte bulunabilirler.

Ayrıca, özellikle Venedik Komisyonunun yetki alanına giren konularda, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi organları (örneğin; Genel Sekreter, Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi), UKM desteği için talepte bulunabilirler.

Bunlara ilaveten, anayasa mahkemeleri, Venedik Komisyonu tarafından sağlanan amicus curiae (bilir kişi) açıklamaları için talepte bulunabilir.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.