İlgili yararlanıcıların ihtiyaç ve önceliklerine göre, bu alanda yürütülecek çalışmalarda kamu denetçiliği kurumlarının desteklenmesi, kapsayıcı eğitim (eğitim sisteminde ırkçılık, zorbalık, ayrıştırma ve aşırıcılık konularını ele alarak), insan ticareti (insan ticareti mağdurlarına destek konusuna odaklanılarak), ulusal azınlıklara karşı ve/veya cinsel yönelik veya cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkla mücadele konularına yoğunlaşılacaktır.

Geri

Sarajevo film festival screens documentary on minorities

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 18 August 2019
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Sarajevo film festival screens documentary on minorities

On 18 August, a Council of Europe and European Union documentary will be screened during the Sarajevo Film Festival. The documentary, “When we are fewer” gives an overview of the life of national minorities in Bosnia and Herzegovina. It looks at the lives of different members of national minorities, but also closely follows the implementation of the joint EU and Council of Horizontal Facility Action “Strengthening protection of national minorities in Bosnia and Herzegovina”. The film shows how five BiH cities/municipalities: Brcko, Prijedor, Prnjavor, Sarajevo and Tuzla implemented the small grants awarded by the action with the aim to promote the rights, culture, tradition and language of BiH national minorities in their cities.

The Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey is funded by the European Union and the Council of Europe, and implemented by the Council of Europe.

 Link to the trailer of the documentary


Konu III “Ayrımcılıkla mücadele” ile ilgili Eylemler Konu III “Ayrımcılıkla mücadele” ile ilgili Eylemler
 • Arnavutluk’ta çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi    
 • Bosna-Hersek’te çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Bosna-Hersek’te insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele 
 • Bosna-Hersek’te Herkes için nitelikli eğitim (QUALITY ED) 
 • Kosova’*da çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Karadağ’da çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Karadağ’da herkes için nitelikli eğitim (QUALITY ED) 
 • Kuzey Makedonya’da çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Kuzey Makedonya’da insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele 
 • Sırbistan’da çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Sırbistan’da insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele 
 • Sırbistan’da Herkes için nitelikli eğitim (QUALITY ED) 
 • Türkiye’de kadına karşı şiddet ve aile içi şiddete karşı kapsamlı kurumsal müdahalenin güçlendirilmesi 
 • Türkiye'deki göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                             
 • Batı Balkanlarda çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.