Geri Türkiye’de Dünya Kadınlar Günü: Kriz ve Afet Dönemlerinde Kadınların ve Kız Çocuklarının Adalete Erişimi

Türkiye 10 Mart 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
photo: Shutterstock

photo: Shutterstock

“Kriz ve Afet Dönemlerinde Kadınların ve Kız Çocuklarının Adalete Erişimi” konulu çevrimiçi panel, Avrupa Birliği ve "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" ortak projesi bünyesinde Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirildi.

6 Şubatta gerçekleşen yıkıcı depremlerden etkilenen şehirlerde kadınların ve kız çocuklarının haklara, destek hizmetlerine, hukuk mekanizmalarına ve adalete erişimine dair çıkarımların sunumunu amaçlayan çevrimiçi panel Türkiye Barolar Birliği (TBB), Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan (TİHEK) temsilcilerin yanı sıra kadın hakları, kadınların adalete erişimi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele alanlarında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, akademisyenler, uzmanlar ve  sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantı, TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın açılış konuşmaları ile başladı. Ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Gaziantep Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Eray Sinan Demirhan ve Av. TÜBAKKOM Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Ceylan Berkat, depremden etkilenen 11 ilde kadınların ve kız çocuklarının adalete erişiminin önündeki temel zorluklara ve engellere dikkat çekmek için yaptığı sunumlarla çevrimiçi paneli gerçekleştirdi. Bu oturum, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Gülriz Uygur tarafından yürütüldü. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, barolar ve kamu kurumlarının 74 temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen kapsamlı toplantı, verimli bir tartışma ortamı sağladı.

Bu etkinlik, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” başlıklı ortak programı çerçevesinde yürütülen "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" konulu projesi kapsamında düzenlenmiştir.