Назад

Akademska prevara i plagijat raspravljali su se na Univerzitetu u Prištini

Prištini 07/11/2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Akademska prevara i plagijat raspravljali su se na Univerzitetu u Prištini

Događaju je prisustvovalo preko četrdeset akademskog osoblja, viših univerzitetskih rukovodioca i studenata. Učesnici su imali priliku da upoznaju načine otkrivanja plagijata i rješavanja slučajeva akademskog nepravilnog ponašanja od predstavnika IRAFPA, vodećeg evropskog obrazovnog centra za etiku i borbu protiv plagiarizma, pri Ženevskog Univerziteta. Pored toga, učesnici su ovu priliku iskoristili da diskutuju i podele svoje stavove i brige o trenutnom stanju u sistemu visokog obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja u Kosovo*.

Uvodne govore održali su gospođa Isabelle Servoz-Gallucci, šef kancelarije Saveta Evrope u Prištini, g. Libor Chlad, zamjenik šefa saradnje, kancelarija Evropske unije u Kosovu i prof. Dr Marjan Dema, rektor Univerziteta u Prištini. Prof Dema je takođe dao kratak pregled Univerziteta u Prištini, njegovog funkcionisanja, oblasti istraživanja, dostignuća i izazova.

Seminar je organizovan u okviru akcije "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju

kao završni događaj projekta. Ovaj projekt se sprovodi u Kosovu u okviru instrumenta Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey, zajednički finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope i implementiran od strane Saveta Evrope.

* Ova oznaka ne prejudicira poziciju o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244 i mišljenjem MSP o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti


Akcija je sufinansirana od strane Evropske unije i Savjeta Evrope u okviru programskog okvira "Horizontalni fond za zapadni Balkan i Tursku"