Назад

Позив за организације цивилног друштва за учешће на Тренингу за тренере о методологији Европског програма за образовање правника у области људских права

Београд 1. јун 2020.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
фотографија: Shutterstock

фотографија: Shutterstock

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду упућује јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће на Тренингу за тренере HELP (Европски програм за образовање правника у области људских права) методологије организованог у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“.

Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у областима промоције и заштите људских права и/или владавине права.

По завршетку тренинга, учесници ће моћи да разумеју HELP програм и његову мисију као и улогу HELP тутора у оквиру националних или регионалних курсева; установе потребе за тренингом одређених група, ускладе материјале за HELP тренингe са националним правним оквиром и потребама одређене групе; идентификују теме које је потребно развити у складу са посебним потребама одређене групе; развију материјал за тренинг у складу са методологијом HELP-а; воде курсеве HELP-а један-на-један, на даљину или комбиновано; дизајнирају едукативне програме на основу модела HELP курикулума; користе HELP тренинг платформу да модерирају HELP курсеве на даљину и користе ресурсе које курсеви пружају; евалуирају тренинге.

Тренинг за тренере ће се одржати од 24. до 26. јуна 2020. године. Организатор задржава право да тренинг за тренере организује на даљину („online“) уколико то буде захтевала процена ситуације у вези са COVID-19 пандемијом.

Рок за подношење пријава је 8. јун 2020. године.

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: