Back Sudije, sutkinje i državni tužioci i tužiteljke u Crnoj Gori unapređuju svoja znanja o sudskoj i tužilačkoj etici i disciplinskoj odgovornosti

Podgorica 16 - 17. maj 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sudije, sutkinje i državni tužioci i tužiteljke u Crnoj Gori unapređuju svoja znanja o sudskoj i tužilačkoj etici i disciplinskoj odgovornosti

Sa ciljem promovisanja etike i profesionalnih standarda u pravosuđu, u Podgorici je 16. i 17. maja 2023. godine u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu održana dvodnevna radionica za sudije/sutkinje i državne tužioce/državne tužiteljke. Radionica predstavlja dio Programa kontinuirane edukacije koji je usmjeren na unaprijeđenja znanja nosilaca pravosudne funkcije o etičkim načelima i konceptima u sprovođenju pravde za dobrobit građana i građanki.

Tokom dva dana, više od 70 sudija/sutkinja i državnih tužilaca/državnih tužiteljki iz svih regija Crne Gore sudjelovalo je u aktivnoj diskusiji o temeljnim principima sudijske i tužilačke etike, s fokusom na implementaciju postojećih etičkih kodeksa sudija i državnih tužilaca u Crnoj Gori. Predstavljen je domaći pravni okviri koji se tiče sudijske i tzužilačke etike. Etičke dileme koje se postavljaju pred predstavnike i predstavnice pravosuđa u obavljanju njihovih profesionalnih dužnosti obrađene su kroz praktične primjere i studije slučaja, kako bi se doprinijelo afirmaciji etičkih principa i mehanizama i omogućila praktična primjena stečenih znanja.

Učesnici i učesnice radionice su takođe imali mogućnost da diskutuju o međunarodnim i evropskim standardima sudijske i tužilačke etike, uključujući  i Bangalorska načela ponašanja sudija, kao i o primjerima uporedne prakse. Ovakav pristup je podstakao učesnike i učesnice radionice da razmatraju postojeće etičke okvire i alate u svjetlu izazova sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu te da daju predloge za unaprjeđenje stanja u datoj oblasti. Predstavljena je i relevantna sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) te mišljenja Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) i Konsultativnog vijeća evropskih tužilaca (CCPE).

Radionica je organizovana u okviru projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.“