Back Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala doprinosi reformi zakonodavnog okvira u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori

Podgorica 24. april 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala doprinosi reformi zakonodavnog okvira u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori

U cilju boljeg usklađivanja zakonodavnog okvira za sprečavanje korupcije u Crnoj Gori sa evropskim standardima, Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala je izradio analizu odredbi Zakona o sprječavanju korupcije u oblasti zviždača, planova integriteta, kao i upravnih i prekršajnih postupaka.

Na okruglom stolu održanom 24. aprila 2023. godine u Podgorici, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije i Ministarstva pravde, sudije i menadžer integriteta iz Upravnog i Osnovnog suda, kao i predstavnik Skupštine zadužen za koordinaciju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju korupcije, razmatrali su analizu sa preporukama koje su rezultirale iz sprovedne analize.

Ova aktivnost ima za cilj da podrži zakonodavnu vlast u Crnoj Gori da uskladi pravni okvir koji reguliše oblast korupcije u Crnoj Gori, što u krajnjem doprinosi uspjehu sveukupnog pregovaračkog procesa za članstvo u EU u okviru Poglavlja 23: Pravosuđe i osnovna prava i povećava efikasnost postojećih preventivnih mehanizama za borbu protiv korupcije koji su na raspolaganju građanima i građankama Crne Gore.

Ova aktivnost predstavlja treći i ujedno poslednji korak ka sveobuhvatnoj analizi Zakona o sprječavanju korupcije koju Projekat podržava od početka 2022. godine. Prva faza ovog procesa obuhvatala je analizu i preporuke u vezi sa regulisanjem položaja, mandata i ovlašćenja Agencije za sprječavanje korupcije, dok je druga obuhvatala zakonske odredbe koje regulišu sukob interesa, ograničenje u vršenju javnih funkcija, izvjetaje o prihodima i imovini, poklone, donacije i sponzorstva.

Ova aktivnost je organizovana u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope – „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.