Назад What does it take to build a democratic culture?

Impact and results of the Horizontal Facility Actions on Education implemented in Albania, Montenegro, Serbia and Kosovo*

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.