Back Serbia: protecting national minorities and preventing human trafficking

 

Short film on the joint Council of Europe and European Union actions to strengthen the protection of national minorities and to prevent and combat trafficking in human beings in Serbia.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.