Back Skopje: increasing judicial capacity to safeguard human rights and combat ill-treatment and impunity “CAPI”

 

Short film on the joint Council of Europe and European Union action "Increasing judicial capacity to safeguard human rights and combat ill-treatment and impunity - CAPI".

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.