Back BiH: Strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination

Horizontal Facility animated video on strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination in Bosnia and Herzegovina.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.