Назад Кључне институције и актери у Србији поставили темеље за своју будућу сарадњу и посвећеност унапређењу слободе изражавања и медија

Београд 22. мај 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
фотографија: Shutterstock

фотографија: Shutterstock

Инаугурациони састанак Управног одбора за  пројекат  „Заштита  слободе изражавања и медија у Србији (ПРОФРЕКС-С)“ је одржан 22. маја, у Београду. Овај пројекат  је важна  иницијатива  ка промовисању слободе изражавања и медија, коју подржавају Европска унија и Савет Европе,  окупљајући  истакнуте органе  власти, посвећене поштовању тих основних права.

Партнери у имплементацији пројекта (Повереник за  информације  од  јавног значаја и заштиту података о личности, Регулаторно тело за електронске медије, Независно  удружење новинара  Србије  и  Удружење  новинара  Србије), заједно са другим кључним актерима  (укључујући Министарство  информисања и  телекомуникација, Министарство  унутрашњих  послова и  Заштитник грађана), састали су се да  размотре стратегије и формулишу акциони план који  доприноси  изградњи повољнијег окружења за слободу изражавања и независно медијско окружење.

Партнери су током састанка истакли потребу јачања правних оквира, промовисања  безбедности новинара и унапређивања знања о Савету Европе и стандардима ЕУ  институција корисника и људи у Србији,  поред осталих,  једнако важних циљева. Управни одбор се исто тако  усагласио  да ће унапредити сарадњу између релевантних власти и  других актера.

На првом састанку Управног одбора постављен је  темељ за будућу сарадњу, наглашавајући посвећеност свих партнера одбрани слободе изражавања и заштити кључне улоге медија у друштву. Колективним радом,  одбор има за циљ стварање окружења која подстиче  слободу  медија.

Пројекат „Заштита слободе изражавања и медија у Србији (ПРОФРЕКС-С)“  део је заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility  за Западни Балкан и Турску“.