Назад Montenegro: Innovating the National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing

Horizontal Facility short video on a two-days workshop, which will strengthen and improve the overall state system for combating money laundering and terrorist financing.

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.