Назад Отпочела је трећа фаза пројекта „Јачање борбе против трговине људима у Србији“

Београд 23. март 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Отпочела је трећа фаза пројекта „Јачање борбе против трговине људима у Србији“

Први састанак Управног одбора заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Јачање борбе против трговине људима у Србији“ одржан је 23. марта 2023. године у Београду.

Тобијас Флесенкемпер, шеф Канцеларије Савета Европе у Београду и Марина Томашевић, координаторка у Дирекцији полиције, Министарства унутрашњих послова, пожелели су добродошлицу члановима и чланицама Управног одбора.

Нови пројекат ће обухватити резултате претходне две фазе и биће спроведен у партнерству и блиској сарадњи са Министарством унутрашњих послова, Министарством за рад, запошљавање, социјална и борачка питања (Центар за заштиту жртава трговине људима и Инспекторат за рад), Министарством просвете, невладиним организацијама Астра и Атина и Заштитником грађана/Националним  Известиоцем за трговину људима.

Пројекат ће наставити да подржава националне власти у њиховим напорима да обезбеде даље поштовање Конвенције Савета Европе за борбу против трговине људима, уважавајући конкретне препоруке Групе експерата за борбу против трговине   људима (ГРЕТА) у вези са потребама и приоритетима за Србију.

Управни одбор је усвојио следеће очекиване резултате пројекта:  унапређење мониторинга и извештавања о трговини  људима, јачање приступа правди и правним лековима за жртве трговине људима, унапређење превенције и активности против трговине људима у сврху радне експлоатације и превенцију трговине децом. Пројектни тим представио је активности које ће бити спроведене у оквиру пројекта са циљем постизања наведених резултата. Чланови и чланице Управног одбора изразили су пуну подршку.

Пројекат „Јачање борбе против трговине људима у Србији“ реализује се у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе "Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску".