Back Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

Venice 13 December 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

The Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) was designed to provide expertise and policy advice in the context of the programme, continued to function as an important instrument for the Beneficiaries in the region, in response to related requests from public authorities.

In this framework, the Venice Commission provided an important opinion to the public authorities in Kosovo*, upon the request of the Minister of Justice of Kosovo,Ms. Albulena Haxhiu, on whether the revised draft amendments to the law on the Kosovo Prosecutorial Council implemented key recommendations defined in the previous opinion adopted in December 2021 by the Venice Commission.

According to the published opinion, the last recommendations shared with the authorities in Kosovo do not affect the general conclusion that the key issues identified by the Commission in the opinion of December 2021 have been addressed.

Read the full opinion HERE .

 

 

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Šta je Mehanizam za koordinaciju ekspertiza?

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza služi za pružanje zakonodavne ekspertize i savjetodavnih mišljenja u okviru sistema Savjeta Evrope, o javnim politikama u oblastima osnaživanja pravde, suzbijanja privrednog kriminala, borbe protiv diskriminacije i promovisanja i zaštite slobode izražavanja i slobode medija, te ustavnim pitanjima koja spadaju u mandat Evropske komisije za demokratiju putem zakona (poznate kao Venecijanska komisija). Ovakva ekspertiza se pruža uz potpuno uvažavanje nezavisnosti i funkcionalnih specifičnosti mehanizama praćenja Savjeta Evrope i pruža ključnu podršku procesima pridruživanja EU.

Ukoliko se neki od projekata u okviru programa Horizontal Facility bavi temom pod kojom postoji potreba za ekspertizom, zahtjev za ekspertsko mišljenje se može obezbijediti direktno kroz projekat.

 

Ko može da podnese zahtjev za dobijanje stručnog mišljenja u sklopu Mehanizma za koordinaciju ekspertiza?

Ministri/ministarke (i drugi članovi/članice vlade), predsjednik/predsjednica parlamenta, šefovi ili šefice parlamentarnih komiteta, institucije ombudsmana ili nezavisne državne institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske, mogu da podnesu zahtjev za stručno mišljenje u sklopu Mehanizma za koordinaciju ekspertiza.

Osim toga, kada je riječ o pitanjima koja spadaju u oblast nadležnosti Venecijanske komisije, zahtjev za pružanje pomoći u okviru Mehanizma takođe mogu da podnesu i Evropska unija, kao i organi Savjeta Evrope (npr. generalni sekretar, Komitet ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti).

Pored toga, ustavni sudovi korisnica programa mogu podnijeti zahtjeve za izdavanje amicus curiae uputstava Venecijanske komisije.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.