Përfaqësues nga Kosova * marrin pjesë në Konferencën e 4-t për plagjiaturë në Evropë dhe jashtë saj

8-11/05/2018 Efes (Turqi)

8-11 Maj 2018, Konferenca e 4-t për Plagjiaturë në Evropë dhe jashtë saj për vitin 2018 u mbajt në Efes, Turqi. Konferenca u organizua nga Universiteti Cannakkale Onsekiz Mart, Universiteti Mendel në Brno dhe Rrjeti Evropian për Integritetin Akademik (ENAI). Konferenca ishte një mundësi e...

Read More

Konferenca mbi luftimin e korrupsionit në arsimin e artë

19/04/2018 Prishtinë

Cilat janë mënyrat më efektive për ta trajtuar korrupsionin, nepotizmin, plagjiaturën dhe fenomenet e tjera negative të pranishme në sistemin e arsimit të lartë? Për t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje, një konferencë u organizua në Prishtinë, Kosovë* më 19 prill për të diskutuar përvojat dhe...

Read More

Takimi i tretë i komitetit drejtues për t’i diskutuar arritjet dhe sfidat

18/04/2018 Prishtinë

Takimi i tretë i komitetit drejtues për dy aksionet mbi arsimin në kuadër të Programit Mjeti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, "Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë" dhe "Mbështetja e Kulturës Demokratike dhe Diversitetit në Shkolla" u mbajt më 18...

Read More

Përfaqësuesit e Kosovës morën pjesë në takimin plenar të 2-të të ETINED-it

15-16/02/2018 Strasburg (Francë)

Dy përfaqësues të arsimit të lartë nga Kosova* (një përfaqësues i Ministrisë së Arsimit dhe një përfaqësues nga Universiteti i Prishtinës) morën pjesë në takimin e dytë plenar të ETINED-it, i cili u mbajt në Strasburg më 15 dhe 16 shkurt 2018. Veprimi i HF-së "Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i...

Read More

Sigurimi i ekspertizës për projektligjin për arsimin e lartë

1-2/02/2018

Një grup punues i caktuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë po punon për një ligj të ri mbi Arsimin e Lartë në Kosovë*. Gjatë takimit dy-ditor të grupit punues më 1 dhe 2 shkurt 2018, eksperti ndërkombëtar, z. Dennis Farrington, shqyrtoi amendamentet e propozuara dhe dha mendime...

Read More

— 5 Items per Page
Showing 6 - 10 of 15 results.

Projekti bashkëfinancohet nga Unioni Europian dhe Këshilli I Evropës si pjesë e kornizës së programit “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey”