Public call for the media, chambers of commerce, trade unions and employers’ associations for organising a public awareness campaign on the consequences of using services of 'Trafficking in Human Beings' victims in North Macedonia

29 September 2023 North Macedonia

Within the framework of the European Union/Council of Europe "Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey III" - action on “Strengthening anti-trafficking action in North Macedonia”, the Council of Europe is launching a call for 2 grants (up to 15,000 euro per grant ) that is to be...

Read More

Increasing lawyers’ skills on gender responsive legal aid in Türkiye

30 September 2023 online kick-off meeting

A total of 273 (161 women and 112 men) legal aid lawyers from six bar associations (Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli and Malatya) participated in the kick-off event of the second round of the Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) course on "Access to justice for...

Read More

Enhancing Montenegrin law enforcement and prosecution's capacities for cryptocurrency transaction analysis and money laundering typology identification

25 - 27 September 2023 Budva

With the support of the European Union and the Council of Europe and in co-operation with the Ministry of Interior of Montenegro, a three-day training for the police and prosecutors was organised on 25-27 September 2023. It focused on investigation and seizure of cryptocurrencies and digital...

Read More

Challenges in the Free Legal Aid system discussed at the International Scientific Conference in Shtip

28-29 September 2023 Shtip, North Macedonia

The 10th International Scientific Conference was held at the University of “Goce Delchev” - Shtip gathering around 80 professors, researchers, scholars and practitioners to discuss several topics concerning the social changes in the global world. A separate Panel on Free Legal Aid was held in the...

Read More

Raising the capacities of penitentiary staff in North Macedonia through the development of a structured training system

28-29 September 2023 North Macedonia

A particular focus of the EU and Council of Europe joint support in North Macedonia is to assist public authorities in enhancing the prison reform, as well as the protection of prisoners’ human rights. In this framework the final draft of Prison Staff Training Strategy and a relevant Programme...

Read More

Informative materials and brochures for citizens published in Montenegro, with a view of raising awareness on the work of prosecutors, mediators and Judicial Training Centre

29 September 2023 Montenegro

With the support of the joint European Union/Council of Europe action “Strengthening accountability of the judicial system and enhancing protection of victims' rights in Montenegro”, informative brochures and leaflets on the work of prosecutors have been recently published, printed and...

Read More

National Co-ordination Body in North Macedonia discusses the new Law on court expertise and its impact on the functioning of the Free Legal Aid system

27 September 2023 Skopje

The 13th meeting of the National Co-ordination Body for the implementation of the Law on Free Legal Aid (NCB) in North Macedonia, took place in Skopje to discuss the progress and important challenges regarding the implementation of Free Legal Aid system in North Macedonia. Organised in the...

Read More

Agency for Treatment of Property in Albania capacitated to implement new legislation

September 21-22, 2023 Korça

In the framework of the EU and Council of Europe continuous assistance to relevant public authorities in Albania to further align the legislation and practice in the field of property rights with the European Court of Human Rights standards, a two-day workshop was organised in Korça with the...

Read More

Training on “Human rights and migration” and “How to convey children-friendly information to migrant children” held in Antalya

18 - 20 September 2023 Antalya

The first round of the training programme on “Human rights and migration” and “How to convey children-friendly information to migrant children” was held in Antalya between 18-20 September 2023. The 3-day training was organised in the framework of the joint European Union/Council of Europe action...

Read More

Stafi mjekësor dhe psiko-social u afësua për të zhvilluar plane trajtimi multidisiplinar për pacientët forensikë

19-20 Shtator 2023 Tiranë

24 profesionistë nga 5 IEVP në Shqipëri dhe përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve rritën kapacitetet e tyre në ofrimin e një vlerësimi të thelluar për të zhvilluar një Plan Trajtimi Individual multidisiplinar. Si personeli mjekësor ashtu edhe ai psiko-social rriti njohuritë e tyre...

Read More

Personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri mbështeten në procesin e përgatitjes së ankesave për rastet e diskriminimit

18-20 Shtator 2023 Tiranë, Durrës, Shkodër

Personat me aftësi të kufizuara përballen çdo ditë me diskriminim dhe barriera që kufizojnë gëzimin e plotë të të drejtave dhe lirive të njeriut. Fuqizimi i tyre për të mbrojtur dhe referuar shqetësimet e tyre dhe rastet diskriminuese është thelbësor jo vetëm për të dëgjuar zërin e tyre, por edhe...

Read More

For your rights, towards European standards: EU and Council of Europe to continue supporting reform processes in Serbia

20 September 2023 Belgrade

Continuous efforts by the authorities to align with European standards are crucial for improving lives of people in Serbia, and to this end the European Union (EU) and Council of Europe (CoE) will keep supporting the reform processes in Serbia. Thanks to the co-operation with the joint EU/CoE...

Read More

Komunikim për mediat

Ndikimi i gjuhës së urrejtjes në diskursin publik diskutohet në Prishtinë

20 Shtator 2023 Prishtinë

Pjesëmarrësit në konferencën e nivelit të lartë në Prishtinë arritën në përfundimin se: “Gjuha e urrejtjes është një formë e dhunës, e cila nuk duhet të ketë vend në diskursin publik dhe adresimi i saj kërkon një qasje të shumëanshme që përfshin bashkëpunim të ngushtë ndërmjet autoriteteve...

Read More

NJOFTIM PER MEDIAT: Konferenca e nivelit të lartë “Gjuha e urrejtjes në diskursin publik” do të organizohet në Prishtinë

19 Shtator 2023 Prishtinë

Konferenca me titull “Gjuha e urrejtjes në diskursin publik”, do të organizohet të mërkurën, 20 shtator 2023, duke filluar nga ora 9:30, në ambjentet e Swiss Diamond Hotel në Prishtinë, në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Luftimi i diskriminimit...

Read More

Survey on media literacy among preschool children in Serbia provides important insight

18 September 2023 Serbia

With the support of the European Union and the Council of Europe and in collaboration with Serbia's Regulatory Authority for Electronic Media (REM), a comprehensive study delving into the media literacy of preschool children has yielded valuable insights, redefining our understanding of how the...

Read More

MEDIA ADVISORY: For your rights, towards European standards: First Meeting of the Horizontal Facility Beneficiary Steering Committee

18 September 2023 Belgrade

The First Meeting of the Beneficiary Steering Committee of the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, will be held on Wednesday, 20 September 2023, from 9:30h onwards, at the hotel Crowne Plaza (Vladimira Popovića 10). Opening...

Read More

Media Regulatory Authority in Serbia empowered for impactful outreach on media literacy

13 - 14 September 2023 Belgrade

In an ongoing commitment of the European Union and the Council of Europe to bolster the Regulatory Authority for Electronic Media in Serbia (REM) and advance media literacy in alignment with European standards, a two-day training for trainers session was successfully conducted, for the employees...

Read More

Training on child protection in the context of migration organised in Ankara

6 - 8 September 2023 Ankara

The first round of the training programme on Child protection in the context of migration was held in Ankara on 6-8 September 2023. The 3-day training was organised in the framework of the joint European Union/Council of Europe action “Strengthening the human rights protection in the context of...

Read More

Best practices on investigating child trafficking cases for forced begging shared among professionals from North Macedonia and Bosnia and Herzegovina

6 September 2023 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Preventing and combating forced begging, as a form of child trafficking remains an important priority for the authorities in the Western Balkans region where these children may be subject to physical and psychological abuse, cannot attend school and suffer from social injustice. This form of...

Read More

Quality education for all Serbia – second Steering Committee meeting held in Belgrade

8 September 2023 Belgrade

Members of the Steering Committee for “Quality education for all” action in Serbia held their second meeting in Belgrade on 7 September 2023. The meeting was attended by representatives of the Ministry of Education, the Institute for Improvement of Education, the Institute for Education Quality...

Read More