Back

Presentation of the HELP online course in Macedonian language

North Macedonia 23 February 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Presentation of the HELP online course in Macedonian language

Lawyers, legal professionals, and also citizens interested in the field of fighting discrimination and protecting human rights from North Macedonia attended the online presentation of the new HELP Course on Anti-Discrimination in North Macedonia. An initiative of the action “Promotion of Diversity and Equality in North Macedonia” and the European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) in the framework of the European Union and Council of Europe joint programme "Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022", this online course aims to provide a detailed, yet easily accessible, educational resource to promote the understanding among legal and other professionals in respect of the international and European standards in the field of non-discrimination.

During the online presentation, the participants were welcomed by Ms Lejla Dersvisagic, Head of Operations of the Council of Europe Programme Office in Skopje: “We see a growing interest for more anti-discrimination activities and the need to strengthen the efforts and cooperation with all relevant actors in order to move forward with the reforms in the field of nondiscrimination in line with the international and European standards.”

Ms Sanja Frkovic Gelevska, Programme Manager from the EU Delegation to Skopje addressed the European framework for nondiscrimination, which is in the core of human rights. “Solid legal ground is only the beginning, and the European Commission gave itself three more goals to ensure promotion and protection from discrimination: 1) uniformed implementation of the laws of the EU; 2) support to the effective policies in the fight against discrimination and 3) activities for change in the opinions and attitudes. “

Mr Ljubomir Mihajlovski, the President of the BAR Association of North Macedonia talked about the strong collaboration with the Council of Europe and its HELP programme, adding that these courses create a new European spirit, new knowledge and information is being spread, which could be transferred to the new generations that can bring changes in life and in the overall society.

Representatives from our main partners in this activity, the Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs and Ministry for Labour and Social Policy also supported the event and confirmed their commitment to the fight against discrimination and the reforms in this area.

The event was joined by Mr Jovan Ilievski Judge in respect of North Macedonia in the ECHR, who acquainted the participants with the work of the European Court for Human Rights (EChRT) in combating discrimination. “Article 14 forbids discrimination based on race, colour, language, national or social origin, association with a national minority, property or birth”, said Judge Ilievski, stressing that ECHR also takes in consideration whether the same principles were applied in different situations or if different principles were applied in same situations and examines the reasons for these decisions.”

In her remarks, Ms Elena Mihajlova Stratilati, ECRI member in respect of North Macedonia, focused on ECRI’s monitoring work and the key ECRI recommendations on North Macedonia stating that the national legislative for protection and prevention from discrimination is necessary for an effective fight against discrimination.

With the support of EU and Council of Europe joint programme Horizontal Facility II, the HELP Course on Anti-Discrimination is now available in Macedonian as part of the e-learning platform - Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) Programme of the Council of Europe – covering more then 36 online courses in the field of human rights.

The HELP course on anti-discrimination can be accessed for free online and the participants who successfully complete the course will receive HELP certificates issued by the Council of Europe.


Çfarë është Instrumenti Horizontal?

Instrumenti Horizontal I Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë (Instrumenti Horizontal II) 2019-2022 është një iniciativë bashkëpunimi e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Ai përbën një nga rezultatet e Deklaratës së Qëllimit të nënshkruar në 1 Prill 2014 nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës dhe Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin dhe Politikën Evropiane të Fqinjësisë, në të cilin të dy Organizatat ranë dakord për të forcuar më tej bashkëpunimin e tyre në fushat kryesore me interes të përbashkët.

Faza e parë e programit përfshinte nisma të ndryshme rajonale dhe të përshtatura sipas vendit përfitues dhe u zhvillua nga viti 2016 deri në vitin 2019. Faza e dytë e programit (me vlerë 41 milion € ndërmjet viteve 2019 - 2022) vazhdon të ndërtojë mbi rezultatet e fazës I dhe zgjeron fushat tematikore drejt çështjeve të reja thelbësore për rajonin - liria e shprehjes dhe e medias.

Faza e dytë e programit përfshin projekte në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë*, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi, dhe Turqi duke forcuar dimensionin rajonal të programit. Mekanizmi i Koordinimit të Ekspertizës që ofron ekspertizë legjislative dhe këshilla për politikat brenda sistemit të Këshillit të Evropës do të mbetet një pjesë e rëndësishme e programit në dispozicion të të gjithë përfituesve.

 

Sa kohë do të zgjasë Instrumenti Horizontal II?

Instrumenti Horizontal është një program tre-vjeçar, i cili po zbatohet nga Këshilli i Evropës nga maji 2019 për një periudhë prej 36 muajsh.

 

Sa do të kushtojë Instrumenti Horizontal II?

Buxheti i këtij programi arrin afërsisht 41 milion EUR (85% të financuara nga BE-ja, 15% nga KiE-ja).

 

Çfarë do të bëjë Instrumenti Horizontal II?

Instrumenti Horizontal i mundëson Përfituesve të përmbushin agjendën e reformave në fushën e të drejtave të njeriut, shtetit ligjor, demokracisë si dhe të respektojnë standardet evropiane, duke përfshirë kur është e mundur kornizën e proceseve të zgjerimit të BE-së. Instrumenti Horizontal mbështetet në metodat unike të punës të Këshillit të Evropës, me anë të së cilave aktivitetet e bashkëpunimit teknik të përshtatura bazohen në përfundime dhe rekomandimet e organeve monitoruese të Këshillit të Evropës në fushat ku nevojiten përmirësime në legjislacionin dhe politikat e përfituesve për t'u pajtuar me traktatet e Organizatës dhe standardet e tjera.

Temat që trajtohen nga Instrumenti Horizontal përfshijnë:

  • Sigurimi i drejtësisë;
  • Lufta kundër krimit ekonomik;
  • Lufta ndaj diskriminimit dhe mbrojtja e të drejtave të grupeve të cenueshme (përfshirë LGBTI, pakicat dhe romët) dhe
  • Liria e shprehjes dhe liria e medias

Të gjitha këto tema përbëjnë përparësi kyçe të të dy Organizatave në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi.

Të gjitha projektet e Instrumenti Horizontal do të adresojnë çështje që ndërthuren siç janë integrimi gjinor, mbrojtja e minoriteteve dhe e grupeve të cenueshme, dhe parashikojnë angazhimin e organizatave të shoqërisë civile në zbatimin e tyre.

Kjo faqe interneti u prodhua me fondet e Projektit të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu, në asnjë rast nuk mund të merren bazë për të reflektuar opinionin zyrtar të asnjë pale

*Ky shënim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

Web Content Display Web Content Display