Back Healthcare professionals in North Macedonia enhance their skills on trafficking victims’ identification and assistance

Skopje 31 May 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Healthcare professionals in North Macedonia enhance their skills on trafficking victims’ identification and assistance

Proactive identification, assistance and referral of potential trafficking victims, including children, is fundamental in the process of combatting trafficking in human beings. To support local beneficiaries in the efforts to improve the identification, assistance and referral of potential trafficking victims the joint European Union and Council of Europe Horizontal Facility III action "Strengthening Anti-trafficking Activities in North Macedonia" delivered a multi-disciplinary training for healthcare professionals. Thirty-one participants (general practitioners, gynecologists, nurses, social workers, senior health care specialists, NGO representatives and police officer) from Skopje, Stip, Tetovo, Gostivar and Prilep increased their knowledge and skills in the field and discussed the tasks and moral responsibility of healthcare institutions in preventing and combating human trafficking.

The Ministry of Labour and Social Policy is executing its competencies regarding preventing and combating human trafficking through the National Referral Mechanism (NRM). There are 30 inter-municipal centers for social work, 5 mobile teams, Centre for victims of trafficking, 3 centres for victims of sexual violence, and the centre for foreigners. Although there is an important progress, we are still facing challenges, this type of trainings are needed to overcome the challenges in the anti-trafficking field.”- emphasised during the discussion Gabriela Madjovska, the Advisor оn Non-discrimination, Protection and Prevention of Human Trafficking in the Ministry of Labour and Social Policy.

In addition to learning about the notion of human trafficking and types of exploitation, the participants were presented with human trafficking indicators and asked to recognise them in different sets of scenarios. They also deliberated on moral responsibility and gender perspective in trafficking victims’ protection and gained practical skills and understanding through practical exercises with case studies.  

The learning outcomes of the training encompass raised awareness about human trafficking, the sense of moral responsibility to identify and protect the victims through application of human trafficking indicators and the ways how to protect and refer them through the NRM.  

 

Programi i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës "Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë" (Instrumenti Horizontal III) është një nismë bashkëpunimi e cila zgjat nga viti 2023 deri në vitin 2026.

Programi mbulon projekte në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Turqi. Ai u mundëson përfituesve të përmbushin axhendat e tyre të reformave në fushat e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe demokracisë si dhe të jenë në përputhje me standardet evropiane, që është gjithashtu një prioritet në procesin e zgjerimit të BE-së.

Faza e tretë e programit kap vlerën prej 41 milionë euro (85% financohet nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës).

Kjo faqe interneti u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Përmbajtja e saj është përgjegjësi vetëm e autorit(ve). Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të konsiderohen në asnjë mënyrë se pasqyrojnë opinionin zyrtar të Bashkimit Evropian apo të Këshillit të Evropës.

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.