Back Serbia: supporting effective remedies and mutual legal assistance

 

Short film on the joint Council of Europe and European Union action “Supporting effective remedies and mutual legal assistance” in Serbia.

The action will support the efforts of Serbia to strengthen democracy and the rule of law, and deploy a broad range of measures to reduce the number of applications against Serbia before the European Court of Human Rights mainly on grounds of violation of the right to trial within reasonable time. The action will last 18 months.

 More information on the action

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.