Back BiH: Strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination

Horizontal Facility animated video on strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination in Bosnia and Herzegovina.

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.