Back BiH: Launch of strengthening the protection of national minorities

On 16th May 2018, the Sarajevo City Hall ‘Vijećnica’ was a beacon of multiculturalism. Representatives of BiH’s national minorities, relevant Ministries and representatives of institutions on State, Entity, Cantonal and Brčko District levels, together with civil society organisations, international organisations, and other relevant stakeholders gathered together to learn more about the new initiative of the EU and CoE to strengthen, protect and promote national minorities rights in Bosnia and Herzegovina.

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.