Работата во оваа тематска област се фокусира на затворите и полицијата (вклучувајќи ги и човековите права во полицијата, здравствената заштита во затворите и заштитните мерки против тортура и малтретирање), стандардите за човекови права во судството (фокусирајќи се на подобрување на примената на судската пракса на Европскиот суд за човекови права), миграциските прашања, ефикасноста на правосудните системи (со фокус на анализа на судската статистика за оптимизирање на судските администрации) и/или правна соработка (која се концентрира на зголемување на индивидуалната независност на судиите и обвинителите и одговорноста на правосуден систем).

Back Набавка на услуги за развивање на втората фаза од софтверот за назначување на адвокати по службена должност за Адвокатската комора на Северна Македонија

North Macedonia 24 August 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Набавка на услуги за развивање на втората фаза од софтверот за назначување на адвокати по службена должност за Адвокатската комора на Северна Македонија

Во рамките на заедничката програма на Европската Унија / Совет на Европа, „Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција“, Советот на Европа го спроведува проектот за За консолидиран и поефикасен систем за бесплатна правна помош (БПП) во Северна Македонија

Во таа насока, се бараат понуди за набавка на услуги за развивање на софтвер за назначување на адвокати по службена должност за Адвокатската комора на Северна Македонија.

 

Крајниот рок за доставување на тендерските понуди е 18 септември 2023 година.

Електронската адреса за испраќање на понудите и за прашања е: [email protected]

За повеќе информации, ве молиме да ги погледнете овие документи:

 TENDER FILE / Terms of reference 

CONTRACT - Purchase of IT Services 

 APPENDIX I - Technical specification

 APPENDIX III - Model of Acceptance 

 APPENDIX IV - Declaration of Agreement 

 

Проекти под тема 1: Зајакнување на правдата

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.