Back Набавка на услуги за развивање на втората фаза од софтверот за назначување на адвокати по службена должност за Адвокатската комора на Северна Македонија

North Macedonia 24 August 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Набавка на услуги за развивање на втората фаза од софтверот за назначување на адвокати по службена должност за Адвокатската комора на Северна Македонија

Во рамките на заедничката програма на Европската Унија / Совет на Европа, „Хоризонталниот инструмент за Западен Балкан и Турција“, Советот на Европа го спроведува проектот за За консолидиран и поефикасен систем за бесплатна правна помош (БПП) во Северна Македонија

Во таа насока, се бараат понуди за набавка на услуги за развивање на софтвер за назначување на адвокати по службена должност за Адвокатската комора на Северна Македонија.

 

Крајниот рок за доставување на тендерските понуди е 18 септември 2023 година.

Електронската адреса за испраќање на понудите и за прашања е: [email protected]

За повеќе информации, ве молиме да ги погледнете овие документи:

 TENDER FILE / Terms of reference 

CONTRACT - Purchase of IT Services 

 APPENDIX I - Technical specification

 APPENDIX III - Model of Acceptance 

 APPENDIX IV - Declaration of Agreement