Back Medical and psycho-social staff capacitated to develop multi-disciplinary treatment plans for forensic patients

Tirana 19-20 September 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Medical and psycho-social staff capacitated to develop multi-disciplinary treatment plans for forensic patients

Twenty-four professionals from five prisons in Albania and representatives from the Directorate General of Prison Administration increased their capacities on how to provide an in-depth assessment  for the development of a multi-disciplinary Individual Treatment Plan.

Both medical and psycho-social staff strengthened their knowledge on disorders heightened in prisons, such as mood, personality, psychotic and post-traumatic stress disorders, and became acquainted with therapies such as Cognitive Behaviour Therapy (CBT) and Trauma informed care. Sample treatment plans were developed concerning the disorders most detected in Albanian prisons. An enhanced focus was placed on the clarification between medical treatment vs. supportive psychological/occupational therapies, co-operation of the multidisciplinary team, monitoring of disorder dynamics and individualisation of sample plans.

The training was conducted in the framework of the joint European Union and Council of Europe programme ”Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye – Phase III”, and in particular Action on “Enhancing the protection of Human Rights of prisoners in Albania”.

 

Horizontal Facility III

Заедничката програма на Европската унија и Советот на Европа „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција“ (Horizontal Facility III) е иницијатива за соработка, која трае од 2023 до 2026 година.

Програмата опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција. Тоа им овозможува на корисниците да ги исполнат своите реформски агенди во областа на човековите права, владеењето на правото и демократијата и да се усогласат со европските стандарди, што е исто така приоритет за процесот на проширување на ЕУ.

Третата фаза од програмата е во вредност од 41 милион евра (85% финансирани од Европската унија, 15% од Советот на Европа).

Оваа веб-страница е направена со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не може да се смета дека го одразуваат официјалното мислење на која било од страните.

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.