Back Agency for Treatment of Property in Albania capacitated to implement new legislation

Korça September 21-22, 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Agency for Treatment of Property in Albania capacitated to implement new legislation

In the framework of the EU and Council of Europe continuous assistance to relevant public authorities in Albania to further align the legislation and practice in the field of property rights with the European Court of Human Rights standards, a two-day workshop was organised in Korça with the staff of the Agency for Treatment of Property.

Following the enactment of new legal changes in May 2023, the Agency has conducted a comprehensive assessment of the steps required to comply with its legal obligations within December 2024. The purpose of the workshop was to support the capacities of the ATP’s staff on concrete measures to comprehensively address the outstanding claims for property return and compensation in view of the new legal requirements and contextual challenges.

Participants enhanced their knowledge and skills in utilising planning tools integrating SMART goals within the legal timelines, improved resource allocation and management as well monitoring progress and reporting.

This activity was organised within the frame of the joint European Union/Council of Europe action "Improving the protection of the right to property and facilitating the execution of ECtHR judgments in Albania" under the joint programme "Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye".

 

 

Horizontal Facility III

Заедничката програма на Европската унија и Советот на Европа „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција“ (Horizontal Facility III) е иницијатива за соработка, која трае од 2023 до 2026 година.

Програмата опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција. Тоа им овозможува на корисниците да ги исполнат своите реформски агенди во областа на човековите права, владеењето на правото и демократијата и да се усогласат со европските стандарди, што е исто така приоритет за процесот на проширување на ЕУ.

Третата фаза од програмата е во вредност од 41 милион евра (85% финансирани од Европската унија, 15% од Советот на Европа).

Оваа веб-страница е направена со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не може да се смета дека го одразуваат официјалното мислење на која било од страните.

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.