Back Слобода без омраза: Усогласување на слободата на изразување со другите човекови права

Tirana December 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF

Говорот на омраза е опасен бидејќи поттикнува акти на насилство или дискриминација, со што се поткопува почитта и безбедноста на поединците, оштетувајќи ја кохезијата на едно општество. Во исто време, секој има право на слобода на говор, што овозможува нашата демократија да се развива и напредува. Во обид да се повлече линијата помеѓу важноста на слободата на изразување и почитувањето на еднакво достоинство на сите поединци, ги поканивме добро познатите актери и клучни фигури од јавните институции и граѓанските организации во #Албанија да го рефлектираат и да го кажат своето мислење на оваа тема.

Националната конференција „Слобода без омраза“ беше можност да се собереме и подобро да се осврнеме на говорот на омраза, но и цврсто да се залагаме за поддршка на слободата на изразување.

Основана е „Сојуз без омраза“, така што партнерите ги здружуваат силите за да ја заштитат слободата на говорот, додека говорот на омраза повеќе не се толерира.

 

Ова видео е изработено со финансиска поддршка од Европската унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не можат да се преземат за да го одразуваат официјалното мислење на која било страна.