Rad u ovom tematskom području usredotočen je na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policijskom radu, zdravstvenu skrb u zatvorima i zaštitu od mučenja i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (usmjerenost na poboljšanje primjene sudske prakse Europskog suda za ljudska prava), migracijska pitanja, učinkovitost pravosudnih sustava (s fokusom na analizu pravosudnih statistika radi optimizacije sudske uprave) i/ili pravnu suradnju (koja je usredotočena na povećanje individualne neovisnosti sudaca i tužitelja i odgovornosti pravosudnog sustava).

Natrag Improving the capacities of public actors in North Macedonia concerning cases of domestic and gender-based violence and cases where children are involved

Ohrid 18 May 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Improving the capacities of public actors in North Macedonia concerning cases of domestic and gender-based violence and cases where children are involved

A three day capacity building activities on access to justice in cases of domestic and gender-based violence and cases where children are involved was conducted for 50 employees of the Regional Offices of the Ministry of Justice, Centers for Social Work and the Ministry of Interior.

The training aimed to improve the skills and the effectiveness of the employees of the Regional Offices of the Ministry of Justice (ROs) and the Centers for Social Work (CSW) especially when dealing with domestic and gender-based violence cases. The particular focus of the discussions was the improvement of the co-ordination and the co-operation between the CSW, the ROs and the MoI. In addition, one of the objectives of the training was to assist the relevant public professionals to get a comprehensive overview of European standards concerning justice for children, in particular the standards of the European Court of Human Rights developed in its case law against North Macedonia (Case of Mitovi, Case of Oluri and Case of Mitrova and Savic). This would contribute to a more successful and consistent application of the European standards in their daily work.

The action “Towards a Consolidated and More Efficient Free Legal Aid (FLA) System in North Macedonia” is part of the “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye III”, a joint European Union and Council of Europe programme implemented by the Council of Europe.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.