Natrag Skopje: increasing judicial capacity to safeguard human rights and combat ill-treatment and impunity “CAPI”

 

Short film on the joint Council of Europe and European Union action "Increasing judicial capacity to safeguard human rights and combat ill-treatment and impunity - CAPI".

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.