Natrag Montenegro: Protocol on cooperation between State Audit Institution and Supreme State Prosecution

Horizontal Facility short video on signing of Protocol on cooperation between State Audit Institution and Supreme State Prosecution in Montenegro.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.