Nazad

Albania: Venice Commission to adopt legal opinions on Audiovisual Media law & the appointments in the Constitutional Court

Tirana February 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Albania: Venice Commission to adopt legal opinions on Audiovisual Media law & the appointments in the Constitutional Court

In the context of the Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) two important requests for legal opinion were submitted to the Venice Commission. The first request deriving from the Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) concerned the amendments to the Law No. 97/2013 “On Audiovisual Media Service”, as the second request coming from the Albanian Assembly concerned the appointment procedure of the Constitutional Court’s members.

In this view, the respective Venice Commission delegations carried out the fact-finding visits in Tirana on 10-11 February and 13-14 February 2020 and exchanged views with the key domestic and international stakeholders.

Due to the Covid-19 pandemic break, both opinions are rescheduled for adoption in the June session of the Venice Commission, while their findings and recommendations constitute among the key references for opening of EU accession negotiations with Albania.

The Expertise Co-ordination Mechanism is part of the EU and Council of Europe joint programme Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022, which aims to support Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey in their compliance with European standards.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.


Što je Mehanizam za koordinaciju ekspertiza?

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza (ECM) je alat putem kojeg Vijeće Europe pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama kao odgovor na konkretne zahtjeve u tematskim područjima: osiguravanje pravde; borba protiv gospodarskog kriminala; borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih skupina; sloboda izražavanja i sloboda medija; ustavna pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije. Ova podrška se pruža u potpunosti poštujući neovisnost i funkcionalne specifičnosti mehanizama praćenja Vijeća Europe i pruža ključnu podršku procesima pridruživanja Europskoj uniji.

 

Tko može podnijeti zahtjev u okviru ECM-a?

Ministri (i drugi članovi vlade) ili predsjednik parlamenta Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske mogu podnijeti zahtjev za stručno mišljenje u okviru ECM-a.

Nadalje, posebno za pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije, Europska unija kao i tijela Vijeća Europe (tj. Glavni tajnik, Komitet ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti), također, mogu podnijeti zahtjeve za pomoć u okviru ECM-a.

Osim toga, zahtjeve za mišljenje amicus curiae Venecijanske komisije mogu podnijeti i ustavni sudovi.

 Više informacija možete naći u lifletu ECM-a.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.