Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

JUSTROM3

Roma Women’s Access to Justice, or simply named JUSTROM3, is a Joint Programme between the European Union and the Council of Europe, with a focus on addressing multiple discrimination and improving access to justice of Roma women in four different countries.The third phase will run until August 2021 with specific objectives around 3 pillars. Read more about JUSTROM3.

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
6 FEB 2020

Awareness Raising Gathering: Empowering Roma Women in Detention

Women’s Detention Center, Eleonas, Thiva, Athens, Greece Took place
5 FEB 2020

Awareness Raising Gathering

Strazhitsa municipality, Bulgaria Took place
4 FEB 2020

Info Day: Vaccination campaign

Local Health-Care Facility at Giugliano, Naples, Italy Took place
1 FEB 2020

Awareness Raising Gathering: Interactive Session

Thessaloniki, Greece Took place
27 JAN 2020

Info Day at the Municipal Roma Community Center

Chalandri Municipality, Athens, Greece Took place
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web