Про нас

Головною метою проекта є сприяння зміцненню верховенства права в Україні шляхом підтримки сталої реформи у сфері юстиції відповідно до стандартів Ради Європи.

Цей проект фінансується Європейським Союзом та Радою Європи і впроваджується Радою Європи.

див. більше інформації >

Back

Презентація оновленого посібника «Основи судової журналістики»

Київ 19 вересня 2016
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Презентація оновленого посібника «Основи судової журналістики»

Презентація оновленого посібника для журналістів «Основи судової журналістики» відбулася 19 вересня 2016 року в АртПРИЧАЛі в Києві в рамках реалізації компоненту з розвитку комунікативних стратегій спільного проекту ЄС/РЄ «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні».

Оновлений посібник підготовлений консультантами проекту, медіа-юристами Людмилою Опришко та Людмилою Панкратовою, у співпраці з Проектом USAID «Справедливе правосуддя».

Відкрита дискусія після презентації надала унікальну можливість представникам ЗМІ, судової гілки влади, адвокатської та міжнародної спільноти обмінятись думками щодо проблемних аспектів співпраці представників ЗМІ із установами судової влади та шляхів налагодження між ними конструктивного діалогу задля кращого інформування суспільства про суди та їх діяльність.

Посібник інформує читачів про міжнародні стандарти та принципи висвітлення судової діяльності у ЗМІ, в т.ч. містить посилання на низку рішень ЄСПЛ.  Видання торкається останніх змін в українському законодавстві та містить найновіші судові рішення з цього питання. Посібник також пропонує прості, втім корисні поради журналістам щодо того, яким чином ініціювати та вибудовувати конструктивні та довготривалі відносини із судами. Крім того, автори надають рекомендації щодо проведення інтерв’ю із суддями, інформує про етичні стандарти висвітлення судових засідань, правил доступу до приміщень суду та зали судових засідань, доступу до судових рішень, фото- та відеофіксації судових засідань.

Посібник буде розповсюджено по всій країні серед медіа-спільноти, судової гілки влади, кафедр журналістики університетів та інших зацікавлених сторін.

Електронна версія посібника знаходиться за посиланням


заходи заходи
Back

Обговорення проекту Методології з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції в Україні

Київ 5-10 жовтня 2016
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Обговорення проекту Методології з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції в Україні

Серія засідань тематичних груп щодо обговорення попереднього проекту Методології з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції в Україні, організованих в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні», відбулись 5-10 жовтня 2016 року у Києві.

Розробку Методології з метою виміру прогресу в імплементації реформ у сфері юстиції розпочато з лютого 2016 року. Для узгодженості дій у процесі розробки було створено робочу групу.

Маючи на меті забезпечення участі широкого кола зацікавлених сторін сфери юстиції та консолідованого підходу в процесі розробки Методології, міжнародні консультанти Ради Європи представили до обговорення наступні розділи попереднього проекту Методології:

 • забезпечення незалежності суддів, оптимізація суддівського врядування та системи кар’єрного просування суддів; підвищення професійного рівня суддів; підвищення рівня відповідальності суддів; підвищення ефективності правосуддя та оптимізація повноважень судів різних юрисдикцій; зростання  прозорості та відкритості правосуддя;
 • підвищення ефективності органів прокуратури;
 • підвищення рівня ефективності роботи судових та правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю та випадками корупції;
 • підвищення ефективності виконавчого провадження;
 • посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності та забезпечення доступності безплатної правової допомоги та удосконалення процесуального забезпечення справедливості і права на захист під час кримінального провадження;
 • підвищення ефективності попередження злочинів і реабілітації засуджених та вдосконалення системи виконання покарань.

Участь у засіданнях взяли представники Ради Європи, Адміністрації Президента України, Міністерства юстиції, органів судової гілки влади, правоохоронних органів, інших інституцій сфери юстиції, громадських організацій та міжнародних ініціатив.

Учасники засідань обговорили положення відповідних розділів Методології. Пропозиції та коментарі, отримані від учасників під час засідань, а також додаткові коментарі, що будуть направлені до Ради Європи, будуть розглянуті міжнародними консультантами в процесі доопрацювання документу.